Home

  

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Bicotex/Chinchilla(merknaam).

1. Bedenktijd / recht van teruggave

Sekslifestyle artikelen alsmede actuele aanbiedingen en opruimingsartikelen kunnen niet geretourneerd worden om hygiënische redenen of vanwege de beperkte tijdslimiet van aanbiedingen c.q. opruiming. 
De Chinchilla levertijden en verzendkosten na ontvangst van de volledige en juiste bestelling vindt u in de onderstaande tabel:

Land van bestemming

Vervoerder

Levertijd

Verzendkosten

Nederland

GLS / UPS

2-4 werkdagen

Eur  5

België

GLS / UPS

5-7 werkdagen

Eur 10

Duitsland

GLS / UPS

5-7 werkdagen

Eur 10

UK

GLS / UPS

5-7 werkdagen

Eur 15

Zwitserland

GLS / UPS

5-7 werkdagen

Eur 15

Oostenrijk

GLS / UPS

5-7 werkdagen

Eur 15

Rest EU

GLS / UPS

5-10 werkdagen

Eur 20 - Eur 40

Europa - niet EU

GLS / UPS

5-10 werkdagen

Eur 50

Rest van de wereld

UPS

5-20 werkdagen

Eur 70

Voornoemde leveringstermijnen en/of vervoerders zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata en/of vervoerder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Chinchilla zal zich inspannen om de bestelling zoveel mogelijk binnen deze leveringstermijnen te (doen) leveren en de snelst mogelijke vervoerder te kiezen. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt, alle rechten voorbehouden. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3. Bestellingen weigeren

Het staat Chinchilla vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Chinchilla. Indien Chinchilla een online bestelling niet aanneemt, deelt Chinchilla dit u onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) mee.

4. Prijzen en betaalmogelijkheden

Alle getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde btw.

U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels credit card, ideal en paypal.

Mocht u het verschuldigde bedrag niet op tijd hebben voldaan, dan behoudt Chinchilla zich het recht voor om administratiekosten ter hoogte van minimaal € 7,50 en maximaal € 25,- in rekening te brengen. Indien dan binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nog steeds geen betaling plaatsvindt, zal u verplicht zijn om alle door Chinchilla met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten te vergoeden. Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten.

5. Transportschade / gebreken

Indien geleverde pakketten duidelijke transportschade vertonen, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger die de artikelen levert en dient u aanname te weigeren. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. te melden, zodat Chinchilla de hier uit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken.

6. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Chinchilla tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

7. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

Chinchilla vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerkt Chinchilla uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere uw naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met Chinchilla sluit, is het noodzakelijk dat Chinchilla uw persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren.

U stemt er mee in dat Chinchilla uw persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling en kredietwaardigheid (waar nodig) eventueel door kan geven aan derden. Chinchilla verstrekt overigens op geen enkele wijze uw persoonsgegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Chinchilla verkrijgt automatisch niet persoonlijke informatie over u zoals het type internet browser dat u gebruikt of de site vanwaar u naar onze site bent gelinkt. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd. Chinchilla maakt gebruik van deze informatie voor het optimaliseren van haar site in het kader van een continue verbeteringsproces en om meer te weten te komen over de gebruikers van de website www.chinchilla.eu. Ook deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

Chinchilla heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik.

U heeft recht op inzage op de door Chinchilla verzamelde en verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben en kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Chinchilla zal binnen vier (4) weken laten weten of ze aan uw verzoek kan voldoen.

U kunt tegen het verwerken van uw gegevens door Chinchilla voor marketingdoeleinden te allen tijde bezwaar maken, respectievelijk uw eerder gegeven toestemming herroepen door dit kenbaar te maken aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Na ontvangst van uw bezwaar respectievelijk herroeping zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer voor marketingdoeleinden verwerken respectievelijk het verdere toesturen van reclamemiddelen onmiddellijk stopzetten.

8. Bedrijfsgegevens

Bicotex: - Speel - goed voor volwassenen!
Seringenhof 3
NL - 5342 CP Oss
Nederland

Internet: www.chinchilla.eu
Telefoon: +31 6 22956802
E-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Geregistreerd: Benelux Merken Bureau - Chinchilla - Speel - goed voor volwassenen.
KvK nummer: 17171647
BTW nummer:  NL817200745B01

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan Chinchilla. Het is u niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chinchilla.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid voor externe links

Chinchilla is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van Chinchilla. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van Chinchilla.

De aansprakelijkheid van Chinchilla en de door Chinchilla ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

11. Afbeeldingen

Houdt u er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze webwinkel licht kunnen afwijken van het origineel.

12. Overig

Op alle overeenkomsten en overeenstemmingen tussen u en Chinchilla is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Chinchilla is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wetten die -buiten Nederland- in het land van levering of doorvoer gelden.

Alle gebruik van de door u aangeschafte artikelen bij Chinchilla is voor uw eigen verantwoording. Chinchilla verwerpt iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met uw bestelling en/of levering en/of het gebruik van uw bestelde artikelen.

Chinchilla CV: 11/2014

download de algemene voorwaarden

download formulier voor ontbinding

 
  • Dutch-Netherlands
  • English (United Kingdom)

Winkelmandje


VirtueMart
Uw winkelmandje is momenteel leeg.


Login

Om deze site goed te laten werken, is het nodig om kleine bestanden (de zogeheten cookies) op uw computer op te slaan. Sinds 25 Mei 2011 is Chinchilla door een Europese Richtlijn verplicht om vooraf uw goedkeuring te vragen. Accepteer de cookies en klik op continue om verder te gaan.

Voor meer informatie omtrent cookies, zie onze privacy policy.

continue